Latest News

Pelanjutan Permit Bas Persiaran Yang Dilesenkan Di Bawah Akta Pelesenan Kenderaan Pelancongan 1999 [Akta 594] Daripada 13 Tahun Ke 15 Tahun Bagi Bas Persiaran Di Sabah, Sarawak Dan Wilayah Persekutuan Labuan

Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC) melalui Bahagian Pelesenan Pelancongan (PLN) secara berterusan mengkaji mana-mana peraturan dan syarat berkaitan dengan aktiviti pelesenan sediada yang boleh diberikan kelonggaran agar dapat membantu syarikat...